آرتند » تگ‌های اخبار » نمایش میدان کارگری
نمایش میدان کارگری... این نمایش اجتماعی سیاسی در سال در زمستان ۱۳۹۶ در تالار خورشید اندیمشک به مدت ۱۵ شب به روی صحنه رفت ...
داستان این نمایش در مورد چند کارگر است که دور میدان شهر منتظرن کسی اونا رو ببره سر کار...
این کارگرها علی رغم درگیریهایی که ببین خودشون دارن برای رفتن سر کار برای شهروندان هم دردسرهایی ایجاد میکنن ...